Ανακοίνωση εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων σχ. έτους 2023-24 Παιδικών Σταθμών Ζαχάρως και Ν. Φιγαλείας

Ανακοίνωση εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων σχ. έτους 2023-24 Παιδικών Σταθμών Ζαχάρως και Ν. Φιγαλείας

Οι εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων των Παιδικών Σταθμών Ζαχάρως και Ν. Φιγαλείας για το σχ. Έτος 2023-24 θα γίνουν από 10-5-2023 έως 31-5-2023. Τα νήπια που μπορούν να εγγραφούν στον Παιδικό Σταθμό είναι όσα
έχουν γεννηθεί από 1-1-2020 έως 28-2-2021. Οι οδηγίες συμπλήρωσης, τα απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά η διαδικασία υποβολής τους, καθώς και οι Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας παρέχονται στα κατωτέρω επισυναπτόμενα αρχεία.