ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου