ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ 2024