ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ