Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιία Δήμου Ζαχάρως.

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιία Δήμου Ζαχάρως.

Υπεγράφη στο Δημαρχείο Ζαχάρως μεταξύ του Δημάρχου Κώστα Αλεξανδρόπουλου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας η σύμβαση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών της αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ζαχάρως.» Προϋπολογισμού 189.556,40 Ευρώ.
  Το έργο αφορά τσιμεντοστρώσεις, επισκευές και βελτιώσεις εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας εντός των ορίων του Δήμου Ζαχάρως, την κατασκευή μικρών τεχνικών για την προστασία των οδών και την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε θέσεις με μεγάλη επικινδυνότητα.
   Οι προτεινόμενες επεμβάσεις αφορούν όλες τις κοινότητες του Δήμου, ύστερα από την καταγραφή των αναγκών των κατοίκων μέσω των τεχνικών προγραμμάτων των κοινοτήτων τους .