ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Χρηματοδότηση 500 χιλ. ευρώ στον Δήμο Ζαχάρως από το Πράσινο Ταμείο για προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

Χρηματοδότηση 500 χιλ. ευρώ στον Δήμο Ζαχάρως από το Πράσινο Ταμείο για προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

Με την 3164/14-6-2024 απόφαση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου, αποφασίστηκε η ένταξη του Δήμου Ζαχάρως στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 (Α.Π. 6) «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΟΤΑ Α ́ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ» για τη δράση «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών» με το ποσό των 500 χιλ. ευρώ.

Η πρόταση του Δήμου Ζαχάρως είχε συζητηθεί κατά τη συνάντηση του Δημάρχου Ζαχάρως Κωνσταντίνου Μητρόπουλου με τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, κ. Ιωάννη Ανδρουλάκη, και τον Αντιπρόεδρο, κ. Ιωάννη Ευμολπίδη, μεταξύ άλλων θεμάτων, στο πλαίσιο των συναντήσεων εργασίας του Δημάρχου με φορείς της κεντρικής διοίκησης, τον περασμένο Μάιο.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να συμβάλλει στην αμφίδρομη και αποτελεσματική πυροπροστασία των οικισμών και των δασικών οικοσυστημάτων. Δεδομένης της γειτνίασής τους, μέσω της δημιουργίας αντιπυρικής ζώνης μέσου πλάτους 10 μέτρων (συνιστώμενη αναλόγως από γυμνή ή στεγασμένη αντιπυρική ζώνη) διασπάται η συνέχεια της δασικής βλάστησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιβραδύνεται και αποτρέπεται η εξάπλωση της πυρκαγιάς. Κάτι που συμβάλλει, αποτελεσματικά, στην κατάσβεσή της.

Για την θετική αυτή εξέλιξη ο Δήμαρχος Ζαχάρως Κωνσταντίνος Μητρόπουλος ανέφερε:

«Το αίτημα του Δήμου Ζαχάρως προς το Πράσινο Ταμείο που αφορά την οικονομική ενίσχυση της πυροπροστασία, στα πλαίσια του προγράμματος  «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α’ βαθμού με περιαστικά δάση», εγκρίθηκε με το ποσό των 500 χιλ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό αφορά στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, περιμετρικά των οικισμών που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Θέλω να τονίσω ότι ο Δήμος Ζαχάρως θα αξιοποιήσει  κάθε διαθέσιμο μέσο, για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πυροπροστασίας, με στόχο την ασφάλεια των  Δημοτών περιουσιών  και τις ανάγκες των δημοτών με επαρκή μέσα, στην πολύπαθη περιοχή μας.

Μάλιστα ο Δήμος Ζαχάρως ήταν και από τους πρώτους Δήμους που υπέβαλαν το σχετικό αίτημα, αφού ανταποκριθήκαμε άμεσα στην παραίνεση του υπουργείου Περιβάλλοντος για την αξιοποίηση των πόρων για την πυροπροστασία, με αποτέλεσμα να είμαστε στους πρώτους Δήμους της σχετικής ένταξης.

Θέλω εδώ να ευχαριστήσω, για την αποτελεσματική συνεργασία τους, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου κ.  Ιωάννη Ανδρουλάκη και τον Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Ευμολπίδη, καθώς και τις υπηρεσίες του Δήμου μας, για την θετική έκβαση της πρότασης».