Διαγωνισμός του έργου: “Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Φιγαλείας”