Διακήρυξη Διαγωνισμού “Προμήθεια και διάστρωση εξομαλυντικής στρώσης στον στίβο του Δημοτικού Σταδίου Ζαχάρως”