ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Τρίτη 16 Μαΐου 2023

Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Τρίτη 16 Μαΐου 2023

Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ζαχάρως έτους 2023. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Μπαλαδήμας