ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:30

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:30

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επί της υπ. αριθμ. ….. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ». (εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

2. Υποβολή πρότασης του Δήμου Ζαχάρως στην Πρόσκληση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ του
Υποπρογράμματος 1 «Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών» του Ειδικού Αναπτυξιακού
Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας – Ηλεία». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

3. Υποβολή πρότασης του Δήμου Ζαχάρως στην Πρόσκληση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ του
Υποπρογράμματος 3 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του Ειδικού Αναπτυξιακού
Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας – Ηλεία».

4. Ιεράρχηση των παραπάνω προτάσεων. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μπαλαδήμας