ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το bullying στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ν. Φιγαλείας από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ζαχάρως

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το bullying στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ν. Φιγαλείας από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ζαχάρως

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (bullying) με τίτλο «Μιλώντας για την πρόληψη της βίας και του σχολικού εκφοβισμού» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Μαΐου στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ν. Φιγαλείας, κατόπιν αιτήματος των εκπαιδευτικών, από την Ψυχολόγο και την Κοινωνική Λειτουργό, κκ. Έλενα Στρουμπάκου και Μαρία Καστρινού, του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζαχάρως και την Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων. Κατά την εκδήλωση οι ειδικοί δέχτηκαν ερωτήσεις από τους μαθητές, έλυσαν απορίες και έδωσαν πολύτιμες συμβουλές σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στόχος της παρέμβασης ήταν να δοθεί στα παιδιά η δυνατότητα να κατανοήσουν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, να εντοπίσουν τις μορφές που μπορεί να λάβει, να αντιληφθούν τις αρνητικές συνέπειες για θύτες και θύματα και να συζητήσουν αποτελεσματικούς τρόπους για την πρόληψη και την αντιμετώπισή του.

*Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαχάρως είναι Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».