ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαχάρως το πρακτικό ΙΙΙ για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ», προϋπολογισμού 2.601.784,68€

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαχάρως το πρακτικό ΙΙΙ για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ», προϋπολογισμού 2.601.784,68€

Εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ», προϋπολογισμού 2.601.784,68€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως στις 19 Ιουλίου.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα που θα υλοποιηθούν στο δήμο, το οποίο θα δώσει πνοή στον τόπο γιατί θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια στους αγροτικούς δρόμους, θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των αγροτών, και παράλληλα θα συνδέσει τα μεγάλα αγροτικά κέντρα με το παραλιακό μέτωπο.

«Παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας για τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των δημοτών», ανέφερε ο δήμαρχος Ζαχάρως Κώστας Αλεξανδρόπουλος. «Η κατασκευή του έργου θα εξασφαλίσει την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των αγροτικών περιοχών, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, που κατά κανόνα βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές. Συνεχίζουμε την προσπάθεια και διεκδικούμε, πετυχαίνουμε χρηματοδοτήσεις και υλοποιούμε έργα προς όφελος της κοινωνίας», ανέφερε κλείνοντας ο δήμαρχος.