ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Εγκρίθηκε η εγκατάσταση ξύλινου διαδρόμου, ομπρελών, αποδυτηρίων και συσκευής SEATRAC πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στην παραλία Κακοβάτου από το Δ.Σ. Ζαχάρως

Εγκρίθηκε η εγκατάσταση ξύλινου διαδρόμου, ομπρελών, αποδυτηρίων και συσκευής SEATRAC πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στην παραλία Κακοβάτου από το Δ.Σ. Ζαχάρως

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η εγκατάσταση ξύλινου διαδρόμου, ομπρελών, αποδυτηρίων και συσκευής SEATRAC πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στην παραλία Κακοβάτου, στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως (α/α 117/2023) που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2023.

Η εγκατάσταση της συσκευής θα είναι προσωρινή και μετά το πέρας της θερινής περιόδου του 2023 θα απεγκατασταθεί, θα αποσυναρμολογηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό και θα αποθηκευτεί. Μετά την απομάκρυνση του εξοπλισμού, η παραλία παραμένει στην φυσική της κατάσταση. Η εν λόγω συσκευή SEATRAC θα είναι ενεργειακά αυτόνομη και θα αποτελείται από σιδηροτροχιά, με την αρχή της στο πλησιέστερο σημείο της ακτής και το τέλος της στο σημείο εκείνο μέσα στη θάλασσα όπου ο πυθμένας έχει βάθος περίπου 80 εκ. κατά τη φάση ηρεμίας. Στην αρχή της σιδηροτροχιάς θα υπάρχει δομή τύπου πύργου, η οποία θα υποστηρίζει το  φωτοβολταϊκό πάνελ που είναι απαραίτητο για την ενεργειακή αυτονομία της συσκευής. Στη βάση του πύργου θα υπάρχει κλειστός χώρος, με εγκατεστημένο τον ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό κίνησης και το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της συσκευής. Στο τέλος της σιδηροτροχιάς, μέσα στη θάλασσα, θα τοποθετείται κατασκευή με διπλή χειρολαβή και κατάλληλα διαμορφωμένη βάση, όπου θα καταλήγει η σιδηροτροχιά και η οποία θα εξυπηρετεί τους χρήστες κατά την είσοδό τους στο νερό. Κατά μήκος της τροχιάς θα κινείται κατάλληλα διαμορφωμένο φορείο με κάθισμα που θα μετακινεί τα άτομα με αναπηρία από την παραλία μέσα στη θάλασσα.

Η λειτουργία του seatrac, χάρη στο μηχανισμό που διαθέτει, θα διευκολύνει τους συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα να απολαμβάνουν το μπάνιο τους αυτόνομα. Σκοπός της εγκατάστασης της συγκεκριμένης συσκευής, που θα συμβεί για πρώτη φορά στο δήμο μας, είναι να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως,
διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους.