ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

 Εισήγηση Προέδρου οικονομικής και  Αντιδημάρχου Οικονομικών-Διοικητικών Δήμου Ζαχάρως Αναστασίου Αλτάνη   για τον προϋπολογισμό του 2020

 Εισήγηση Προέδρου οικονομικής και  Αντιδημάρχου Οικονομικών-Διοικητικών Δήμου Ζαχάρως Αναστασίου Αλτάνη   για τον προϋπολογισμό του 2020

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Η διαχείριση και η λειτουργία του Δήμου στηρίζεται στον προϋπολογισμό του.

Όλοι μας λοιπόν οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Δήμου, ως μια ουσιαστική διαδικασία.

Μια ουσιαστική διαδικασία με μετρήσιμα στοιχεία και αποτελέσματα αλλά και με σαφή στόχευση.

Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που καταθέτω, έχοντας την ευθύνη της Δ/νσης των οικονομικών του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός στηρίχθηκε σε συγκεκριμένες αρχές.

Ποιές είναι αυτές:

 1. Ρεαλιστικοί στόχοι.
 2. Υγιή δημοσιονομικά δεδομένα.
 3. Μετρήσιμα αποτελέσματα και διαρκής αξιολόγηση.
 4. Αναπτυξιακός χαρακτήρας.
 5. Αποκέντρωση με τους πόρους των έργων να επιμερίζονται αναλογικά σε όλες τις δημοτικές ενότητες.
 6. Στο τεχνικό πρόγραμμα έργων του δήμου όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ και στις συνεχιζόμενες δράσεις προηγούμενων ετών.

Ο τρόπος καταγραφής των μεγεθών του προϋπολογισμού ορίζεται από Κ.Υ.Α. κάθε χρόνο, η οποία δίνει ακριβείς οδηγίες για το πώς θα προϋπολογιστούν τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου.
Ο προϋπολογισμός είναι η πολιτική βούληση της Διοίκησης τη συγκεκριμένη στιγμή της ψήφισής του, καθώς η καθημερινότητα την αναγκάζει να τον αναμορφώνει συνεχώς, σχεδόν κάθε μήνα.
Αυτό καθίσταται και υποχρεωτικό πλέον, αφού οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν στενά τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και να παρεμβαίνουν άμεσα για να μην παρουσιάζονται ελλείμματα.

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι μια  δυναμική διαδικασία, καθώς οι συνεχείς αυξομειώσεις στα έσοδα και στα έξοδα του Δήμου, καθιστούν αναγκαστικές αυτές τις συνεχείς τροποποιήσεις.

Όλοι έχετε πρόσβαση στα στοιχεία, όλοι μπορείτε να έχετε εικόνα των οικονομικών του Δήμου, εφόσον συμμετέχετε.

Για εμάς όμως είναι απαραίτητη και η συμμετοχή των πολιτών.

Το τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε από το Δ.Σ αλλά και ο προϋπολογισμός που κατατίθεται σήμερα είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με τα τοπικά συμβούλια αλλά και τους πολίτες που συμμετείχαν.

Κληθήκαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να συντάξουμε τον προϋπολογισμό του 2020 του Δήμου μας λαμβάνοντας υπόψη ότι ορίζει η νομοθεσία περί σύνταξης προϋπολογισμού η οποία παρέχει σαφείς και δεσμευτικές οδηγίες.

Ο προϋπολογισμός αποτυπώνει επίσης τις προτεραιότητες σε δράσεις, πολιτικές και έργα που θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στον τόπο μας.

 • Στοχεύει σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που υπηρετεί το αναπτυξιακό μας έργο.
 • Στοχεύει σε σημαντικές πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.
 • Στοχεύει στη λειτουργία ενός Δήμου σύγχρονου και ανθρώπινου.

Κάθε χρόνο θα βάζουμε στόχους και θα τους πετυχαίνουμε.

Η πλήρης αποτύπωση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας η οποία θα φέρει έσοδα μέσα από διαγωνισμούς, ανοιχτούς, με διαφάνεια και τίμημα.

Δυστυχώς ο Δήμος Ζαχάρως  δεν έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί έργα από δικούς του πόρους. Επιβάλλεται όμως τον επόμενο χρόνο να έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε περισσότερα πράγματα, να ενισχύσουμε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με έργα που θα χρηματοδοτούνται από δικούς μας πόρους.

Βελτίωση του δείκτη εισπραξιμότητας των ιδίων εσόδων.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Όλοι όμως οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι ο προϋπολογισμός του 2020 καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την απόφαση να διατηρήσουμε και για το 2020 σταθερά τα ανταποδοτικά τέλη.
 • Τον απαράβατο κανόνα της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών.
 • Τους διαθέσιμους πόρους ιδίων και τρίτων (χρηματοδοτήσεις) προκειμένου να υλοποιήσουμε ένα ιεραρχημένο πρόγραμμα δράσης . Όλοι γνωρίζουμε πως κάθε δαπάνη του προϋπολογισμού είναι άμεσα συσχετισμένη με ένα έσοδο.

Η πρόβλεψη για τα ίδια έσοδα δεν είναι πλασματική, τα έσοδα δεν είναι υπερεκτιμημένα, στηρίζονται στα συγκριτικά στοιχεία και τους δείκτες υλοποίησης των προϋπολογισμών 2017 και 2018.

Γιατί ο Δήμος Ζαχάρως δεν θα καταθέτει πλέον εικονικούς αλλά αληθινούς προϋπολογισμούς.

Με το αρ. 2444/20-12-19 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου χαρακτηρίστικ ρεαλιστικό χωρίς καμία παρατήρηση περί διορθώσεως του. 

Είναι σημαντικό ότι η φιλοσοφία μας για τη μείωση των δαπανών δεν είχε στόχο την υποβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος στους Δημότες του, αλλά στο επίπεδο της αλόγιστης σπατάλης.

Ξεκίνησε και θα συνεχίσει να εφαρμόζεται ένας εξορθολογισμός σε όλο το εύρος των λειτουργικών δαπανών και προμηθειών του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός που καταθέτουμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο επηρεάζεται από την οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα και ο τόπος μας.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Ζαχάρως είναι ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος, υποβάλλεται ισοσκελισμένος με εγγεγραμμένα έσοδα και δαπάνες ύψους  11.133.436.68   €.

Αναλύοντας τις κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουμε :Ε Σ Ο Δ Α

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.374.325,56 €.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5.331.330,21 €.

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 24.000,00 €.

ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε 1.181.404,91 €.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.322.376,00 €.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 900.000,00 €.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  11.133.436.68  €

Ε Ξ Ο Δ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.076.660,91 €.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 761.434,12 €.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  249.130,68 €.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 678.000,00 €.

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 20.273,92 €.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩ 840.728,82 €.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 57.100,00 €.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 150.300,07

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 209.000,00 €.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 4.820.512,58 €.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 181.000,00 €.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 89.295,58 €.

——————

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ    11.133.436.68    €

 

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε απλή διαχείριση.

Λειτουργούμε ορθολογικά, με σχέδιο που θα  αποδίδει.

Πιάνουμε για πρώτη φορά δύσκολα προβλήματα που κανείς δεν τολμούσε να αγγίξει για χρόνια. Με σεβασμό στους κανόνες της νομιμότητας, της διαφάνειας και της διασφάλισης των δημοσίων εσόδων.

Η σταθεροποίηση των οικονομικών του Δήμου Ζαχάρως, θα ανοίξει μελλοντικά τον διάλογο για την αξιολόγηση και ανακοστολόγηση τελών και υπηρεσιών.

Θέλουμε να κάνουμε μια πραγματική τομή, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες αλλά και να μειώσουμε και να κατανείμουμε δίκαια το κόστος των τελών.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Η  Ζαχάρω η Φιγαλεία και όλες οι τοπικές μας κοινότητες  θέλουν  συνεργασία, χρειάζεται ενότητα.

Χρειάζεται ανθρώπους με θετική σκέψη, διάθεση προσφοράς και συνεργασίας.

Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους όσους επιχειρούν να δηλητηριάσουν και να απαξιώσουν κάθε θετική και υγιή προσπάθεια.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου  Ζαχάρως  είναι προϋπολογισμός αλήθειας.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω, τα στελέχη του Δήμου μας, τα οποία εργαζόμενα με ζήλο, επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και μεθοδικότητα, έχουν βοηθήσει το Δήμο μας, να καταρτίσουμε τον προϋπολογισμό και να επιτύχουμε, την πολιτική βούληση της Διοίκησης.

 

Με αυτά τα δεδομένα και τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, που αναφέραμε  , κάναμε ότι καλύτερο μπορούσαμε για να κλείσουμε φέτος τον προϋπολογισμό μας και καλώ το σώμα να τον ψηφίσει.

 

Ζαχάρω 30-12-2019