ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ)»

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ)»

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ)»

Παρακαλώ μπορείτε να βρείτε επισυναπτόμενα όλα τα σχετικά έγγραφα:

Προϋπολογισμός

Περίληψη Διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη Στέγη Αμφιθεάτρου

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνική Έκθεση

Οικονομική Προσφορά