ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ

Στο πλαίσιο της ετήσιας συντήρησης γηπέδων, ο Δήμος Ζαχάρως πραγματοποίησε εργασίες αναβάθμισης και επισκευής του συστήματος άρδευσης του γηπέδου του Κακοβάτου. Να σημειωθεί ότι θα υπάρχει εικοσιτετράωρη υποστήριξη, καθόλη τη διάρκεια της προσεχούς πενταετίας, με δυνατότητα άμεσης παρέμβασης για την επίλυση προβλημάτων ή την αποκατάσταση βλαβών. Έτσι, εξασφαλίζεται η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του γηπέδου, που φιλοξενεί αγώνες μεταξύ δημοτών μας αλλά και ετεροδημοτών.