Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:30

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:30

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Ζαχάρως την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κάτωθι μοναδικό θέμα ημερήσια διάταξης:

Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού στον
Δήμο Ζαχάρως στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΝΕΡΟΥ’ .

Η Συνεδρίαση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών.

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος