Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Ζαχάρως την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κάτωθι μοναδικό θέμα ημερήσια διάταξης:

Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής υπ' Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΟΠΥ80480/1955/02-08-2022 Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΝΕΡΟΥ».

Η Συνεδρίαση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών.

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος