Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 20:30

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 20:30

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο μοναδικό κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μείωση ή μη των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων του Δήμου Ζαχάρως.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μπαλαδήμας