ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΩΝ.