Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα του Κέντρου Πρόληψης «Παρεμβάσεις» στο Δήμο Ζαχάρως

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα του Κέντρου Πρόληψης «Παρεμβάσεις» στο Δήμο Ζαχάρως

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, στις 15 Μαρτίου 2023, το πρόγραμμα του Κέντρου Πρόληψης «Παρεμβάσεις» στο Δήμο Ζαχάρως, με θέμα την οριοθέτηση της εφηβείας και τις αλλαγές που επιφέρει στη σχέση των παιδιών με τον εαυτό τους και τους γύρω τους και στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των γονέων για τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες της εφηβείας. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά έξι συναντήσεις στο Γυμνάσιο Ζαχάρως, διάρκειας δύο διδακτικών ωρών η κάθε μια. Συντονίστρια της ομάδας ήταν η Κοινωνική Λειτουργός κ. Διονυσία Γκομώλη. Οι γονείς που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα όπως η ανάγκη αυτονόμησης των εφήβων στην πορεία τους προς την ενηλικίωση και η σημασία του γονεϊκού ρόλου σε αυτή τη διαδικασία.
 
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ζαχάρως (Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020).