ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Ομόφωνα αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 434.459,26€ για την ωρίμανση έργων του Δήμου Ζαχάρως για ένταξη στο πρόγραμμα ”Αντώνης Τρίτσης”

Ομόφωνα αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 434.459,26€ για την ωρίμανση έργων του Δήμου Ζαχάρως για ένταξη στο πρόγραμμα ”Αντώνης Τρίτσης”

Ομόφωνα αποφάσισε στη συνεδρίαση της 17ης Αυγούστου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαχάρως την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 434.459,26€ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών της ένταξης του έργου του Δήμου με τίτλο «Ωρίμανση έργων του Δήμου Ζαχάρως για ένταξη στο πρόγραμμα ”Αντώνης Τρίτσης” και πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης Π/Υ οικ. έτους 2023 για την εγγραφή του».

Το έργο αφορά την ανάθεση στον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε., μέσω προγραμματικής σύμβασης, της εκπόνησης των κάτωθι μελετών:
1) «Μελέτη αποχετευτικού δικτύου και νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων παραλιακών οικισμών Δήμου Ζαχάρως»
2) «Μελέτη αποχετευτικού δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νέας Φιγαλείας Δήμου Ζαχάρως» και
3) «Μελέτη αξιοποίησης και ανάπλασης παλαιών αποθηκών και επανάχρησή τους ως χώρο νέου δημαρχείου».