ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Παραλαβή νέων κάδων απορριμάτων στο Δήμο Ζαχάρως.

Παραλαβή νέων κάδων απορριμάτων στο Δήμο Ζαχάρως.

O Δήμος Ζαχάρως στα πλαίσια ανανέωσης του εξοπλισμού των υπηρεσιών Καθαριότητας παρέλαβε 90 νέους  κάδους διαφορετικής χωρητικότητας προκειμένου να αντικατασταθούν οι παλιοί μη λειτουργικοί κάδοι και να τοποθετηθούν σε νέα σημεία.

Η ενέργεια αυτή έχει στόχο τη βελτίωση της γενικότερης εικόνας του Δήμου μας με συνέπεια η αποκομιδή των απορριμμάτων να γίνεται άμεσα και πιο λειτουργικά ειδικά και την καλοκαιρινή περίοδο που ο πληθυσμός του Δήμου υπερδιπλασιάζεται.

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η τοποθέτηση τους δίνοντας έμφαση στα σημεία με την μεγαλύτερη ανάγκη. 

Παρακαλούμε τους πολίτες  να μην τοποθετούν στους κάδους απορριμμάτων κλαδιά και μπάζα, να τοποθετούν τα απορρίμματα τους σε καλά δεμένες σακούλες μέσα στον κάδο και να φροντίζουν τα καπάκια τους να παραμένουν κλειστά.

Ας συμβάλλουμε όλοι μαζί για να διατηρηθεί η πόλη μας καθαρή.