ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ