ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Ο.Τ. 114,115 και116 του κέντρου της Ζαχάρως»

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Ο.Τ. 114,115 και116 του κέντρου της Ζαχάρως»

Κατεβάστε τα παρακάτω σχετικά αρχεία: