ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KAIAFAS BATTLE 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KAIAFAS BATTLE 2023

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
Έναρξη: 7:00 π.μ. | Λήξη: 8:00 μ.μ.*
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
Προκριματικοί αγώνες: 9:00 π.μ. -12:00 μ.μ.
Τελικός αγώνας: 12:00 μ.μ -4:00 μ.μ.
*Συγκεκριμένα το Σάββατο 8 Ιουλίου αθλητές και αθλήτριες θα διαγωνιστούν, κατά σειρά, από τις 7:00 π.μ. έως τις 8:00 μ.μ. στα ακόλουθα:
-Under 17 Girls Slalom Round 3
-Under 17 Boys Slalom Round 3
-Under 14 Girls Slalom Round 3
-Under 14 Boys Slalom Round 3
-Over 35 Women Slalom Round 3
-Over 35 Men Slalom Round 3
-Pro Women Slalom Round 1
-Pro Men Slalom Round 1
-Pro Women Slalom Round 2
-Pro Men Slalom Round 2
-Over 70 Men Slalom Round 3
-Over 45 Women Slalom Round 3
-Over 45 Men Slalom Round 3
-Over 55 Women Slalom Round 3
-Over 65 Men Slalom Round 3