ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Πρόσκληση για έρευνα Κοινού ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Πρόσκληση για έρευνα Κοινού ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της
υλοποίησης του σχεδίου πληροφόρησης και επικοινωνίας σύμφωνα με την στρατηγική
επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020 έχει σχεδιάσει
και υλοποιεί «Ειδική Έρευνα Κοινού στο πληθυσμό των τριών Περιφερειακών
Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σκοπό τη καταγραφή του βαθμού
γνώσης της πορείας υλοποίησης του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 καθώς και της στάσης του πληθυσμού απέναντι σε
αυτό». Η έρευνα διεξάγεται σε τρεις φάσεις, α) φάση τηλεφωνική μέθοδος στο ευρύ
κοινό, β) φάση διαδικτυακή και μέσω social media και γ) φάση με συνεντεύξεις σε
θεσμικούς φορείς όπως επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς υλοποίησης κ.λπ.,
Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης (διαδικτυακής) απευθυνόμαστε σε εσάς, προκειμένου να
συνδράμετε παρέχοντας μας τη δυνατότητα να αναρτήσουμε banner στον ιστότοπό (site)
σας που θα καλεί το κοινό να συμμετέχει στην έρευνα με σύνδεσμο για το ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση του έργου με επιτυχία.
Για το σκοπό αυτό θα παρακαλούσαμε να μας απαντήσετε το συντομότερο δυνατό και να
μας ορίσετε κάποιον υπάλληλο όπου ασχολείται με την ιστοσελίδα του φορέα σας
προκειμένου να έρθει σε επαφή η ανάδοχος εταιρεία που έχει αναλάβει την έρευνα κοινού
για τις τεχνικές λεπτομέρειες.

Τους επόμενους μήνες, στο πλαίσιο της τρίτης φάσης θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να
συμμετέχετε στις συνεντεύξεις των φορέων.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και την υποστήριξή σας στο έργο
μας.
Η Προϊσταμένη ΕΥΔΕΠ
Άλκηστις Σταθοπούλου