ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως