ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Αντιπλημμυρικό έργο και ανακατασκευή ράμπας στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιγαλείας

Αντιπλημμυρικό έργο και ανακατασκευή ράμπας στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιγαλείας

Αντιπλημμυρικό έργο για τη συλλογή ομβρίων υδάτων εκτελεί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζαχάρως πλησίον του Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιγαλείας. Επίσης, προχώρησε ήδη σε ανακατασκευή της προϋπάρχουσας ράμπας στο σημείο εισόδου-εξόδου του σχολείου. Στόχος είναι η αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων που αντιμετώπιζαν μαθητές και εκπαιδευτικοί, κατά τις βροχερές μέρες, αφού τα νερά που έρρεαν μπροστά από την είσοδο του σχολείου δυσχέραιναν την πρόσβασή τους σε αυτό.