Σε εξέλιξη τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζαχάρως

Σε εξέλιξη τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζαχάρως

Ξεκίνησαν την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 τα προγράμματα «Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Διοίκηση Επιχειρήσεων» και «Αγγλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2)» και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 το πρόγραμμα «Ιταλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2)» του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζαχάρως, μετά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού αιτήσεων και κατ’ επέκταση τη δημιουργία και ενεργοποίηση των τμημάτων.
 
Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα «Διαμόρφωση και Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων», το οποίο μέλλεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Ιανουαρίου.
 
Τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται προς δημιουργία τα δια ζώσης τμήματα «Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα» και «Υπολογιστικά Φύλλα-Παρουσιάσεις (ΙΙ)», τα οποία θα ενεργοποιηθούν όταν συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων.
Την αίτησή σας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά στο link που ακολουθεί: https://zacharo.otaplus.gr/sadz/