ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα «Διαμόρφωση και Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων» του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ζαχάρως

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα «Διαμόρφωση και Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων» του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ζαχάρως

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα «Διαμόρφωση και Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων» που παρέχεται δωρεάν από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ζαχάρως, με την ολοκλήρωση του δεύτερου διαδικτυακού μαθήματος την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022. Προς ενεργοποίηση βρίσκονται και τα τμήματα των προγραμμάτων «Ιταλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2)» και «Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Διοίκηση Επιχειρήσεων». Συμμετοχή στα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να δηλώσουν όχι μόνο δημότες της Ζαχάρως αλλά και όμορων Δήμων, συμπληρώνοντας την αίτησή τους στο ακόλουθο link: https://zacharo.otaplus.gr/sadz/
 
Τηλ: 2625032277 | 2625360301
 
*Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης λειτουργεί με τη συνεργασία του Δήμου Ζαχάρως, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».