ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου...

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου...

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως...

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου...

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως...

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως...

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου...

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως...

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου...

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως...