ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως...

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου...

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Τρίτη 16 Μαΐου 2023

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως...

Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Τρίτη 16 Μαΐου 2023

Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως...

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου...

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 και ώρα 21:00

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως...

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00

 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου...

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου...

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 και ώρα 21:00

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως...

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 και ώρα 21:00

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως...