Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:30

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα...

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου...

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:30

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα...

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου...

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:30

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα...

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου...

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:30

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως...

Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:00

Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως...

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου...

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του...