ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» η «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζαχάρως»

Στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» η «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζαχάρως»

Την Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζαχάρως» στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» αποφάσισε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης, η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας τής δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαχαρως», το οποίο χρηματοδοτείται κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Η Δομή αυτή αποτελεί ένα τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου μας. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ζαχαρως το οποίο εποπτεύεται από την Κοινωνική υπηρεσία του δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.


Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Ζαχαρως με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Το ΚΚ λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 7.30 – 15.30, και εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του δήμου Ζαχάρως.