Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:30

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:30

Την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως, στο Δημαρχείο της πόλης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επί της υπ. αριθμ. 226/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ με δημιουργία κωδικού με περιγραφή {Αποκατάσταση φθοράς οχήματος ιδιοκτησίας Ε.Γ. λόγω θραύσης παρμπρίζ}». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

2. Επί της υπ. αριθμ. 227/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ με δημιουργία –ενίσχυση κωδικών». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

3. Επί της υπ. αριθμ. 230/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ με δημιουργία –ενίσχυση κωδικών». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

4. 3η κατανομή ποσού 21.240,00 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

5. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Φιγαλείας. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

6. Επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΡΓΟΥ». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

8. Χορήγηση άδειας – έγκρισης δικαιωμάτων διέλευσης στον πάροχο HELLENIC OPENFIBER M.A.E. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Βλάχος).

Η πρόσκληση της συνεδρίασης απευθύνεται προς το Δήμαρχο Ζαχάρως Κώστα Αλεξανδρόπουλο, τους Δημοτικούς Συμβούλους Ζαχάρως και τους Προέδρους Κοινοτήτων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μπαλαδήμας