Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00

Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαχάρως στο Δημαρχείο της πόλης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.Άρση υπολόγου για το υπ’ αριθ.398/2022 ΧΕΠ.
2.Πρόταση –εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 με δημιουργία- ενίσχυση κωδικών.
3.Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του
Αντιδημάρχου στην Θεσσαλονίκη στις 10/09/2022 για συμμετοχή του στο Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών πηγών Ελλάδας- εξειδίκευση πίστωσης.
4.Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου στις 22/09/2022 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών σύμφωνα με την αριθ.:Α710/2022 απόφασή του.
5.Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολόγησης χαμηλής προσφοράς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο « Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ζαχάρως έτους 2022».
6.Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών προσωρινών αναδόχων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο « Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ζαχάρως έτους 2022», κατακύρωση αναδόχου.
7.Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την οριοθέτηση του παλιού αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή Αγίου Νικολάου της Τ.Κ. Ζαχάρως του Δήμου Ζαχάρως.