ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζαχάρως (ΔΕΥΑΖ)».

2. Λήψη απόφασης για την διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Ζαχάρως (εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Σκαλτσά Δήμητρα).

3. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών, λόγω λανθασμένης εγγραφής. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).

4. Μερική ανάκληση της αριθ. 87/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού Δήμου Ζαχάρως (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Χρήστος).

5. Λήψη απόφασης – γνωμοδότησης για την χωροθέτηση θέσης στάθμευσης, ΑΜΕΑ στην Κοινότητα Κακοβάτου. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Χρήστος).

6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου και έγκριση δαπανών για την διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων στο Δήμο Ζαχάρως. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).

7. Επί της υπ’αριθ. 126/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προυπ/σμου οικ. έτους 2023 για την δημιουργία-ενίσχυση κωδικών. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).

8. Επί της υπ’αριθ. 131/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόταση- Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση Προυπ/σμου οικ. έτους 2023 για ειδική εκλογική αποζημίωση όλων των κατηγοριών των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 & 25ης Ιουνίου 2023.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Μπαλαδήμας