ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 και ώρα 21:00

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 και ώρα 21:00

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός Δημοτικού Ταμία (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).
2. Λήψη απόφασης για την σύνταξη σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης στερεών αποβλήτων Ν. Ηλείας για το έτος 2023. (εισηγητής ο Δήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μπαλαδήμας