ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023 και ώρα 21:00

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023 και ώρα 21:00

->Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κάτωθι μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Επί της υπ’αριθ. 144/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Προέγκριση Ισολογισμού- Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).

->Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023 και ώρα 21:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επί της υπ’αριθ. 139/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προυπ/σμου οικ. έτους 2023 για την δημιουργία-ενίσχυση κωδικών. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος ).

2. Έγκριση πίνακα διαγραφής νηπίων του Παιδικού Σταθμού Ν. Φιγαλείας του Δ. Ζαχάρως για το Σχ. Έτους 2022-2023. (εισηγητής η Αντιδήμαρχος κα. Σκαλτσά Δήμητρα).

3. Έγκριση πίνακα διαγραφής νηπίων του Παιδικού Σταθμού Ζαχάρως για το Σχ. Έτους 2022-2023. (εισηγητής η Αντιδήμαρχος κα. Σκαλτσά Δήμητρα).

4. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 17/2023 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαχάρως η οποία αφορά την κατάρτιση και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2022. (εισηγητής η Αντιδήμαρχος κα
Λαμπροπούλου Νικολία).

5. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 18/2023 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαχάρως η οποία αφορά την κατάρτιση και ψήφιση Απολογισμού έτους 2022. (εισηγητής η Αντιδήμαρχος κα. Λαμπροπούλου Νικολία ).

6. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 19/2023 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαχάρως η οποία αφορά την 3 η αναμόρφωση προυπ/σμου έτους 2023. (εισηγητής η Αντιδήμαρχος κα. Λαπροπούλου Νικολία).

7. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΜΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΠ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΙΟΥ.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος)

8. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην αθλητική εκδήλωση «Ο Δρόμος της Ελπίδας στη Μάκιστο» που διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος Ζαχάρως- Καιάφα στις 10/09/2023. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος)

9. Επί της αριθ. 143/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Αποδοχή πίστωσης ποσού 37.126,84€ για την υλοποίηση του 2 ου υποέργου «Προμήθεια ανακλινόμενων καθισμάτων νέου πολύκεντρου Ζαχάρως» της
πράξης «Διαμόρφωση κτιρίου αποθηκών έναντι Γυμνασίου και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου» και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την εγγραφή του». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.
Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).

10 ο . Επί της αριθ. 151/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 434.459,26€ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών της ένταξης του έργου του Δήμου με τίτλο «Ωρίμανση έργων του Δήμου Ζαχάρως για ένταξη στο πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης»» και
πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προυπ/σμου οικ. έτους 2023 για την εγγραφή του. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).

11. Επί της αριθ. 153/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόταση- Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση Προυπ/σμου οικ. έτους 2023 για δημιουργία-ενίσχυση κωδικών. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).

12. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων ΙΔΟΧ- καθαρισμός σχολείων και προσωπικό ΙΔΟΧ για τον Παιδικό Σταθμό για το διδακτικό έτος 2024-2025» (εισηγητής η Αντιδήμαρχος κα. Λαμπροπούλου Νικολία).

13. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου « Ασφαλτόστρωση δρόμου Κάτω Σμέρνα Αρτέμιδα».(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Καλογερόπουλος Φώτιος).

14. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου « Αποκαταστάσεις ζημιών από τις θεομηνίες του Νοεμβρίου 2019» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Καλογερόπουλος Φώτιος ).

15. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου « Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες του Νοεμβρίου 2019» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Καλογερόπουλος Φώτιος ).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Μπαλαδήμας