ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023 και ώρα 21:00

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023 και ώρα 21:00

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επί της υπ’αριθ. 139/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προυπ/σμου οικ. έτους 2023 για την δημιουργία-ενίσχυση κωδικών. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).
  2. Έγκριση πίνακα διαγραφής νηπίων του Παιδικού Σταθμού Ν. Φιγαλείας του Δ. Ζαχάρως για το Σχ. Έτους 2022-2023. (εισηγητής η Αντιδήμαρχος κα. Σκαλτσά Δήμητρα).
  3. Έγκριση πίνακα διαγραφής νηπίων του Παιδικού Σταθμού Ζαχάρως για το Σχ. Έτους 2022-2023. (εισηγητής η Αντιδήμαρχος κα. Σκαλτσά Δήμητρα).
  4. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 17/2023 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαχάρως η οποία αφορά την κατάρτιση και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2022. (εισηγητής η Αντιδήμαρχος κα Λαμπροπούλου Νικολία).
  5. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 18/2023 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαχάρως η οποία αφορά την κατάρτιση και ψήφιση Απολογισμού έτους 2022. (εισηγητής η Αντιδήμαρχος κα. Λαμπροπούλου Νικολία).
  6. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 19/2023 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαχάρως η οποία αφορά την 3 η αναμόρφωση προυπ/σμου έτους 2023. (εισηγητής η Αντιδήμαρχος κα. Λαπροπούλου Νικολία).
  7. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΜΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΠ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΙΟΥ.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος)
  8. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην αθλητική εκδήλωση «Ο Δρόμος της Ελπίδας στη Μάκιστο» που διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος Ζαχάρως-Καιάφα στις 10/09/2023.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Μπαλαδήμας