ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 και ώρα 21:00

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 και ώρα 21:00

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Β΄ κατανομή ποσού 21.240,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2023 στον Δήμο μας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σκαλτσά).
2. Κατάθεση Παγίας Προκαταβολής των Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης του λογαριασμού». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).
3. Επί της υπ’αριθ.63/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για δημιουργία – ενίσχυση κωδικών. (εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).
4. Επί της υπ’αριθ.65/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για δημιουργία – ενίσχυση κωδικών. (εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).
5. Παράταση Μίσθωσης Ακινήτου Κ. Αρτέμιδας Δήμου Ζαχάρως. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Αλεξανδρόπουλος Φώτης).
6. Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού Δήμου Ζαχάρως (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Βλάχος Χρήστος).
7. Αύξηση ισχύος της παροχής με αριθμό 33077210-01 στη Ζαχάρω (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Χρήστος).
8. Συνθήκες οδικής ασφάλειας Ε.Ο. 9 Πύργου-Καλού Νερού και πρόταση άμεσων επεμβάσεων.(Εισηγητής ο Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μπαλαδήμας