Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:30

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:30

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Πρόσληψη για παράλληλη στήριξη νηπίου με πρόβλημα, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ 2μηνο. (εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σκαλτσά).

2. Έγκριση Συγκεντρωτικού Πρωτοκόλλου παραλαβής καυσίμων σύμβασης έτους 2022. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

3. Εξουσιοδότηση Δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο για την υπογραφή του ορισμού υπευθύνου λογαριασμού σε έργα της Σ.Α.Ε.Π. 401 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που  εκτελούνται στο Δήμο Ζαχάρως. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

4. 3 η κατανομή ποσού 21.240,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. (εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος
Δήμητρα Σκαλτσά).

5. 1 η κατανομή ποσού 31.812,21 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. (εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος
Δήμητρα Σκαλτσά).

6. Αίτηση παράτασης ερευνητικού προγράμματος 80625. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

7. Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Καλογερόπουλος).

8. Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Καλογερόπουλος).

9. Επί της υπ. αριθμ. 1/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαχάρως με θέμα
«1 η αναμόρφωση Π/Υ». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

10. Επί της υπ. αριθμ. 2/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαχάρως με θέμα
«Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2023». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

11. 4 η τροποποίηση συμβάσεων: «Προμήθεια τροφίμων για το Παιδικό Σταθμό –παράταση». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).