ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023 και ώρα 21:00

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023 και ώρα 21:00

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός δημοτικού συμβούλου ο οποίος θα εκτελεί χρέη προέδρου στην Δημοτική Κοινότητα Αρτέμιδας.

2. Παράταση προθεσμίας του έργου «Ηλεκτροφωτισμός εισόδου Λεπρέου».(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Χρήστος).

3. Έγκριση του 1 ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ηλεκτροφωτισμός εισόδου Λεπρέου » (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Χρήστος).

4. ΘΕΜΑ: Εισήγηση για λήψη απόφασης – γνωμοδότησης για την χωροθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων σε παραλίες του Δήμου Ζαχάρως. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Χρήστος).

5. Επί της υπ’αριθ. 135/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προυπ/σμου οικ. έτους 2023 για την δημιουργία-ενίσχυση κωδικών. (εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).

6. Επί της υπ’αριθ.8/2023 απόφαση του το ΔΣ της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ζαχάρως με θέμα: Έγκριση απολογισμού της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2022.(εισηγητής η Αντιδήμαρχος κα. Σκαλτσά Δήμητρα).

7. Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Χρήστος).

8. Έγκριση πίνακα κατάταξης μοριοδότησης εγγραφών νηπίων Σχ. Έτους 2023-2024. (εισηγητής η Αντιδήμαρχος κα. Σκαλτσά Δήμητρα).

9. Παραχώρηση χρήσης του χώρου του γηπέδου Κοινότητας Νεοχωρίου για την διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).

10. «Έγκριση: α) υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Ζαχάρως και β) αποδοχής επιχορήγησης της δαπάνης του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών». (εισηγητής η Αντιδήμαρχος κα. Λαμπροπούλου Νικολία).

11. Έγκριση υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων(εισηγητής η Αντιδήμαρχος κα. Σκαλτσά Δήμητρα).

12. Διεύρυνση της Δημοτικής Οδού από την Οδό Ζαχάρως – Σ. Σταθμού προς το «Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο» έως και την Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας (περιοχή Ι. Ν. Αγίου Παντελεήμονος) – Σύσταση σύμβασης
χρησιδανείου». (εισηγητής ο Δήμαρχος).

13. Εισήγηση για ενέργειες σχετικά με την μελέτη περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μελέτη οριοθέτησης κατά τμήματα ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας.(ΠΕΤ 2302906124). (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Χρήστος)

14. Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Βελτίωση πρόσβασης – διαμόρφωση εισόδου στο β’ κτίριο αποθηκών » (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Χρήστος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Μπαλαδήμας