ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επί της υπ’αριθ.73/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή ποσού κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών από τους ΚΑΠ έτους 2023 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προυπ/σμου οικ. έτους 2023 για την εγγραφή του. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).
2. Επί της υπ’αριθ.76/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προυπ/σμου οικ. έτους 2023 για δημιουργία –ενίσχυση κωδικών.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος).
3. Έγκριση πίνακα κατάταξης μοριοδότησης εγγραφών νηπίων Σχ. Έτους 2022-2023 (εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα. Σκαλτσά Δήμητρα).
4. «Επικαιροποίηση Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμηθείας ’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ».(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Χρήστος).
5. «Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ 2019» (εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Χρήστος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου-Ιωάννης Μπαλαδήμας