Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:30

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:30

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:30 στο Δημαρχείο της πόλης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επί της υπ. αριθμ. 356/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ για
αποδοχή χρηματοδότησης» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
2. Επί της υπ. αριθμ. 358/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επί της αριθ. 322/2022
απόφασης Ο.Ε. με θέμα τον ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ) και ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΦΗΧ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
3. Επί της υπ. αριθμ. 359/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ για την
δημιουργία- ενίσχυση κωδικών» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
4. Ανασυγκρότηση διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια η
Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σκαλτσά).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μπαλαδήμας