ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 στο Δημαρχείο της πόλης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • στις 20:30

1. Έγκριση Απολογισμού Οικ. Έτους 2021. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

  • στις 21:00

1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 2023. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

  • στις 21:30

1. Επί της υπ. αριθμ. 331/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ για την
δημιουργία κωδικού με περιγραφή «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ζαχάρως και του
Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» για την Πράξη «Ωρίμανση έργων για την ένταξή τους σε
χρηματοδοτικά προγράμματα της τρέχουσας περιόδου» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

2. Επί της υπ. αριθμ. 336/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ για την
δημιουργία- ενίσχυση κωδικών» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

3. Αντικατάσταση της αριθμ. 4/2022 απόφασης Δ.Σ. Ζαχάρως για την συγκρότηση επιτροπής χρήσης
κοινόχρηστων χώρων έτους 2023. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Αναστασόπουλος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μπαλαδήμας