Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Δήμου Ζαχάρως