Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να παρέχει νομική υποστήριξη στον Πρόεδρο Κοινότητας Αρήνης Δήμου Ζαχάρως ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Ηλείας στις 23/03/2023 κατά την εκδίκαση του αριθ. ΕΓ4-20/21 κλητήριου Θεσπίσματος κατόπιν σχετικής εισήγησης από πληρεξούσιο δικηγόρο.
  2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης πληρεξουσίου  δικηγόρου επί της αριθ. Α449/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.
  3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης πληρεξουσίου δικηγόρου επί της αριθ. 449/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου  Πατρών. 
  4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης-διενέργειας και αξιολόγησης εγγυητικών συμμετοχής, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας « Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ζαχάρως έτους 2023». 
  5. Πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προυπ/σμου οικ. έτους 2023.
  6. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου με τίτλο « ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ». 
  7. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου με τίτλο « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ» 
  8. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου με τίτλο « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ». 
  9. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας οχήματος Δήμου.
  10. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης Δ τριμήνου έτους 2022 και αποστολή στο ΔΣ για έγκριση. 

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αλεξανδρόπουλος Κων/νος