ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία « Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ζαχάρως 2023», – κατακύρωση αναδόχου.
2. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για τον διαγωνισμό του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ».
3. Αποδοχή ποσού κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών από τους ΚΑΠ έτους 2023 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προυπ/σμου οικ. έτους 2023 για την εγγραφή του .
4. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 434.459,26€ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών της ένταξης του έργου του Δήμου με τίτλο «Ωρίμανση έργων του Δήμου Ζαχάρως για ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προυπ/σμου οικ. έτους 2023 για την εγγραφή του.
5. Αποδοχή παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση στην Δ.Κ Κακοβάτου.
6. Λήψη απόφασης για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου – Κοινωφελούς επιχείρησης 2023.
7. Πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προυπ/σμου οικ. έτους 2023 για δημιουργία –ενίσχυση κωδικών.

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αλεξανδρόπουλος Κων/νος