Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή παραβόλου για την διενέργεια  πραγματογνωμοσύνης στην Κοινότητα Ν. Φιγαλείας»- ορισμό υπολόγου υπαλλήλου.
2. Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση μιας θέσης περιπτέρου χωρίς κουβούκλιο κείμενο στην Κοινότητα Ζαχάρως επί της Εθνικής οδού (έναντι Αστυνομικού τμήματος Ζαχάρως).
3. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 8.928,00€ για την εκτέλεση της προμήθειας «Σακούλες απορριμμάτων».
4. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 496,00€ για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ηχητική κάλυψη πολιτιστικής εκδήλωσης στις 8/03/2023 στην Ν Φιγαλεία» κατόπιν σχετικού αιτήματος του Συλλόγου Γυναικών Νέας Φιγαλείας .
5. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση εγγράφων (εξωδίκων) σχετικά με την Μελέτη της Κτηματογραφικής –Τοπογραφικής Αποτύπωσης και σύνταξης πράξεως αναλογισμού για την διάνοιξη κοινόχρηστων χώρων των Ο.Τ. 89, 91, 119, 120, 121, 122, και 32,74, 74 Α
6. Λήψη απόφασης επί της αριθ. Α449/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών- ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης. 7. Λήψη απόφασης επί της αριθ. Α425/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών- ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης.
8. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου στις 18/05/2023 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών στην εκδίκαση της υπόθεσης έφεση του Δήμου Ζαχάρως κατά του Π.Τ και κατά της αριθ.289/2021 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας.
9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 56/2022 μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο « ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ 2023» καθορισμό των όρων του διαγωνισμού, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
10. Κατάρτιση όρων για την δημοπράτηση δέκα τριών (13) θέσεων εντός Δημοσίου Κτήματος για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών.